YVAR International

Hãy chọn CanadaYVAR International,
một sự kết hợp mang chiến thắng đến cho quá trình xin định cư của bạn!

Định cư là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Nhiều khía cạnh của quốc gia bạn sẽ đến cần được cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng, như tình hình kinh tế, chất lượng giáo dục và an ninh nội địa.

Định cư là một quá trình phức tạp bởi số lượng lớn các quy định cần phải được tuân thủ, số lượng lớn hồ sơ cần phải nộp và thới gian dài chờ đợi giữa các bước của quá trình.

YVAR International có mặt để trợ giúp bạn trong suốt quá trình định cư; từ thời điểm ban đầu khi bạn nộp đơn cho đến bước cuối cùng khi bạn và gia đình nhận được giấy phép cư trú dài hạn.

Sự ngay thẳng, chuyên nghiệp và đáng tin cậy là những giá trị cốt lõi của chúng tôi, là nền tảng của tổ chức và các mối quan hệ kinh doanh với khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ chuyên môn và đáng tin cậy cho mọi khách hàng thuộc nhóm kinh doanh muốn định cư tại Canada.