Tuổi Con Cái Phụ Thuộc Cha Mẹ Xin Định Cư Giảm Xuống 19 Tuổi

Chính phủ Canada lên kế hoạch hạn chế độ tuổi của con cái cùng đi định cư Canada với cha mẹ, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014

Quy định mới này của chính phủ Canada bắt đầu được áp dụng từ  ngày 1 tháng 1 năm 2014, sẽ thay đổi khái niệm về con cái phụ thuộc. Con cái phụ thuộc từ năm 2014 sẽ chỉ bao gồm những người con nhỏ hơn 19 tuổi và chính phủ cũng sẽ loại bỏ ngoại lệ áp dụng cho con cái trên 19 tuổi đang đi học toàn thời gian.

Bộ Di Trú Canada (CIC) thông báo rằng những thay đổi trên phản ảnh được mục tiêu của chính phủ về việc thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế, chuyển đổi sang một hệ thống nhập cư kinh tế nhanh và linh hoạt và nhắm đến những người có những kỹ năng để đáp ứng nhu cầu lao động.

Theo quy định hiện hành trong luật định cư, để được coi là trẻ phụ thuộc, họ cần phải dưới 22 và còn độc thân. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ dành cho những người trên 22 nếu họ phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính của cha mẹ và đang đi học toàn thời gian.

Luật mới về con cái phụ thuộc sẽ bắt đầu thi hành cho những hồ sơ định cư nộp sau ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Theo CIC

Comments are closed.