Cô gái Việt Nam được bổ nhiệm làm Thẩm Phán Tòa Án Quốc Tịch Canada

Cô Trang Angie Nguyen vừa được bổ nhiệm làm Thẩm Phán Tòa Án Quốc Tịch bán thời gian kỳ hạn ba năm tại vùng Vancouver, thông báo bởi bộ trưởng Quốc Tịch và Nhập Cư ông Chris Alexander. Trước khi được bổ nhiệm, cô  Nguyen là thông dịch viên tòa án được công nhận cho Tổng chưởng lý ở tỉnh British Columbia . Ngoài ra, cô ấy là một thành viên tích cực trong cộng đồng người Việt khi cô tham gia trong ngày Di sản Việt Nam , học bổng sinh viên Việt Nam và học bổng cho Hội Phụ nữ Việt Nam và hoạt động như một phát ngôn viên của Cộng Đồng Người Việt . Cô đã được trao giải Nữ Hoàng Elizabeth II Diamond Jubilee Medal vào năm 2012.

Nhiệm vụ của Thẩm Phán Tòa Án Quốc Tịch là đưa ra các quyết định liên quan đến đơn xin nhập tịch, chủ trì buổi lễ nhập quốc tịch và điều hành lễ tuyên thệ nhập quốc tịch cho công dân mới .

Thẩm Phán Tòa Án Quốc Tịch được bổ nhiệm bởi Thống đốc trong Hội đồng theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Nhập cư . Bổ nhiệm mới được lựa chọn từ một danh sách các ứng cử viên có trình độ , đã qua kiểm tra nghiêm ngặt , bao gồm thi viết , kiểm tra tài liệu tham khảo và phỏng vấn. Các ứng cử viên cho Thẩm Phán Tòa Án Quốc Tịch được bổ nhiệm dựa theo đánh giá các kỹ năng của các vị trí: tìm kiếm sàng lọc thông tin, đánh giá / tư duy phân tích , ra quyết định, giao tiếp hiệu quả , hiểu biết về đa văn hóa ,khả năng lãnh đạo, sự tự tin, tự chủ và khả năng viết.

Nguồn: CIC

Comments are closed.