Chương Trình Đầu Tư Tỉnh Bang Quebec sẽ mở lại vào đầu tháng 8, 2013

Theo thông báo của Bộ Di Trú Québec (Immigration et Communautés culturelles Québec), chương trình Đầu Tư Quebec sẽ có thể mở lại vào ngày 1, tháng 8, 2013.

Bộ Di Trú Québec thông báo rằng trong năm nay, chương trình Đầu Tư Québec sẽ yêu cầu mức đầu tư không đổi là $800,000 với tài sản ròng là $1,600,000. Bộ Di Trú Québec nhấn mạnh rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng cho nhà đầu tư nước ngoài được hưởng mức đầu tư $800,000 trong chương trình này. Nguyên nhân là Bộ Di Trú Quebec và Bộ Di Trú Canada (CIC) đang lên kế hoạch tăng mức đầu tư lên $2,000,000 vào năm sau.

Bên cạnh đó, có những yêu cầu quan trọng mà bạn nên ghi nhận về việc mở lại của chương trình đầu tư Québec.

  • Giấy tờ yêu cầu cho chương trình sẽ không đổi. Đơn đăng ký và Bản hướng dẫn về chương trình sẽ được ban hành vào giữa tháng 7;
  • Phí thực hiện cho quy trình của chương trình có thể tăng lên xấp xỉ $10,000;
  • Số lượng người nộp đơn có thể bị hạn chế ở từng nước;
  • Một quy trình nộp đơn đơn giản sẽ được yêu cầu cùng với phần đầu của danh sách yêu cầu, bao gồm giấy tờ cần thiết và một số giấy tờ tài chính;
  • Hồ sơ định cư có thể bị từ chối ở bất kỳ bước nào trong quá trình xem xét hồ sơ của BIQ hoặc MICC, điều đó có nghĩa là hồ sơ phải được hoàn thiện với chất lượng tốt nhất ở bước nộp vào. Bản tường trình chi tiết cần phải tách bạch ở các giai đoạn và danh sách kiểm tra phải được điền đầy đủ;
  • Mỗi khách hàng chỉ ký hợp đồng với một chuyên viên/ công ty tư vấn định cư. Nếu khách hàng ký với nhiều chuyên viên/ công ty khác nhay, hồ sơ xin định cư sẽ bị từ chối ngay lập tức;
  • Tuổi của con cái phụ thuộc trên 19 tuổi có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định mới của Bộ Di Trú Canada. Trong trường hợp tệ nhất, tuổi của con phụ thuộc sẽ được tính tại thời điểm ban hành Giấy Chứng Nhận Chỉ Định Québec (CSQ).

Thông tin chi tiết cũng như những yêu cầu về chương trình Đầu Tư tỉnh Quebec sẽ được cập nhập vào giữa tháng 7, 2013.

Nguồn: Bộ Di Trú Québec (MICC)

Comments are closed.