Bản Đánh Giá Miễn Phí Cho Doanh Nhân

Đánh giá cơ hội định cư bởi chuyên viên tư vấn người Canada.

* Phần bắt buộc

Thông tin liên lạc

  • Ông

  • **Hãy ghi rõ mã quốc gia và khu vực

Kinh nghiệm quản lý

  • Không

Tài sản ròng cá nhân

  • Ít nhất CA$1.6 millionÍt nhất CA$300,000Ít hơn CA$300,000

  • Thông tin cá nhân

    • captcha