Người Việt Nhập Cư

Hằng năm, Canada chào đón từ 2000 đến 4000 người nhập cư từ Việt Nam. Theo thống kê của bộ Di trú Canada, năm 2006, tổng số người Việt tại Canada là 180, 125.

Mỗi người Việt, trên thực tế có một câu chuyện riêng về đất nước, mà họ gọi rằng “ngôi nhà thứ hai”.

Những đoạn video clip dưới đây chia sẻ những trải nghiệm của người Việt tại Canada, nơi họ đã tìm thấy hạnh phúc cho bản thân và gia đình.

  • Ông Jimmy Nguyen, đến Canada năm 2009. Xem thêm
  •  Ông Huy Lam, đến Canada năm 1979. Xem thêm
  • Cô Trang Angie Nguyen tại Vancouver, British Columbia được bổ nhiệm làm Thẩm Phán Tòa Án Quốc Tịch. Xem thêm