Định Cư Đầu Tư Mỹ Visa EB-5

Bạn muốn định cư tại Hoa Kỳ?

Bạn có thể chứng minh mức tài sản $500,000 một cách hợp pháp?

Chương trình định cư đầu tư Mỹ Visa EB-5 có thể phù hợp với bạn.

Đối với những nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm sự tự do và thoải mái để an tâm làm việcsinh sống tại đất nước Hoa Kỳ, Chương Trình Visa EB-5 cung cấp cơ hội tuyệt vời để có được thẻ xanh cho bạn và gia đình.

Nhận được thẻ xanh thông qua chương trình Visa EB-5 mang đến cơ hội trở thành thường trú dân cho người nộp đơn, vợ/ chồng cùng với con cái dưới 21 tuổi. Con đường đầu tư từ chương trình EB-5 đế lấy thẻ xanh giúp bạn tránh được những yêu cầu thông thường về quan hệ trong gia đình, và đảm bảo cơ hội việc làm hoặc khả năng hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại. Điều đó tạo nên một lộ trình khả quan cho việc nghỉ hưu sau này.

Yêu cầu đối với nhà đầu tư

  • Có thể chất tốt (không mang mầm bệnh có tính lây nhiễm hoặc rối loạn tâm thần nghiêm trọng)
  • Lý lịch tư pháp trong sạch, không có tiền án, tiền sự
  • Chứng minh nguồn tài sản có được trong vòng 5 năm trở lại
  • Khả năng tài chính để tham gia chương trình
  • Không có tiền sử bị từ chối nhập cư từ Mỹ

Loại đầu tư

  • Đầu tư chủ động: Thành lập và Đầu tư US$500,000 hoặc US$1,000,000 vào một công ty mới mà người đầu tư phải điều hành, và tạo ra 10 việc làm tại doanh nghiệp này;
  • Đầu tư bị động: Đầu tư US$500,000 hoặc US$1,000,000 vào Khu Vực Trung Tâm; và
  • Khu Vực Trung Tâm được định nghĩa là một đơn vị kinh tế, thuộc về tư nhân hoặc nhà nước, có liên quan đến sự nghiệp phát triển nền kinh tế, nâng cao năng suất khu vực, tạo công việc và đẩy mạnh nguồn vốn đầu tư trong nước.

Nếu bạn có thể đáp ứng các yêu cầu của chương trình đầu tư Mỹ Visa EB-5, liên hệ chúng tôi tại đây.