Montréal – Một trong những thành phố tốt nhất cho học sinh

Montréal – One of the world’s best cities for students

Theo bảng xếp hạng Các Thành Phố Dành Cho Học Sinh Tốt Nhất Thế Giới của bản xếp hạng QS, hạng của Montreal đã tang bậc trong năm 2015, từ hạng 8 lên hạng 7, ngay sau Singapore. Thày phố này là nơi hội tụ của một số các trường đại học tốt nhất Canada, bao gồm trường đại học McGill (hiện đang xếp hạng thứ 24 thế giới và hạng 1 tại Canada). Cũng theo bảng xếp hạng này, Paris hiện đang đứng nhất, theo sau là các thành phố Melbourne, Tokyo, Sydney và London.

Là một thành phố sử dụng tiếng Pháp trong một đất nước sử dụng tiếng Anh, Montreal có nét đặc trưng riêng về văn hóa, bao gồm những lễ hội văn hóa quốc tế lớn. Thế mạnh quan trọng nhất của Montreal là lượng học sinh lớn và phong phú. Nhờ đó, Montreal được tính điểm cao trong mục “độ phong phú sinh viên” của bảng xếp hạng Các thành phố tốt nhất dành cho học sinh. Điểm bất lợi của thành phố này là mức sống cao. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt ở đây vẫn thấp hơn nếu so sánh với các thành phố khác trong Top 10.

Nguồn: The Guardian

Comments are closed.