Kết hôn giả

Marriage Fraud

Một số người cho rằng kết hôn với công dân Canada là một cách để định cư Canada.

Kết hôn với công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada chỉ để sống tại Canada là việc làm phạm pháp và CIC đang cố gắng ngăn chặn các cuộc hôn nhân giả này.

Các nhân viên CIC có thể phân biệt giữa kết hôn thật và kết hôn giả. Họ có rất nhiều cách để phát hiện những cuộc hôn nhân “trên danh nghĩa” này, và tìm ra những người kết hôn giả, bao gồm:

1. Kiểm tra hồ sơ

2. Đến thăm gia đình của các cặp đôi

3. Phỏng vấn cả đương đơn lẫn người bảo lãnh

Công dân hoặc thường trú nhân Canada có thể bị phạt nếu họ dính líu đến loại hôn nhân này.

Quy định mới.

Những người được bảo lãnh đến Canada theo diện vợ/chồng từ ngày 25/10/2012 phải sống với người bảo lãnh ít nhất 2 năm từ ngày họ có thẻ thường trú nhân Canada.

Quy định mới này sẽ không áp dụng với những người đã kết hôn lâu hơn 2 năm hoặc có con chung hoặc được CIC nhận đơn xin bảo lãnh trước 25/10/2012.

Nếu một người ngoại quốc kết hôn giả và đến Canada theo diện định cư và bị phát hiện, CIC có thể từ chối thị thực của người này, và cấm người này không được đến Canada trong vòng 2 năm. Việc này cũng sẽ được lưu lại vào hồ sơ CIC của người đó. Canada có thể thực hiện các hoạt động pháp lý khác với người này, và có thể trục xuất họ khỏi Canada.

Nguồn: CIC

Comments are closed.