Chương Trình Định Cư Quebec Có Hiệu Lực 1.4.2014

Những điều luật sửa đổi liên quan đến hạn mức hồ sơ xin định cư Quebec, Canada bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.4.2014 đến 31.3.2015.

Những điều luật còn lại về chương trình nhập cư Quebec sẽ không thay đổi trong thời gian trên. Tuy nhiên, khi ra hạn mức số lượng hồ sơ nhận vào, chính phủ tỉnh bang Quebec sẽ có thời gian giải quyết các hồ sơ tồn đọng và quá trình xét duyệt cũng được rút ngắn.

Các điều khoản có hiệu lực sẽ dành cho các chương trình định cư Canada sau:

Chương Trình Dành Cho Lao Động Có Tay Nghề Cao

Chính phủ Quebec sẽ nhận tối đa 6,500 hồ sơ để cấp thư chỉ định của tỉnh bang Quebec (Certificat de séléction du Québec) cho chương trình Lao Động Lành Nghề. Các hồ sơ nhận sau khi đạt mức trần sẽ được trả lại cho người xin định cư.

* Chú ý: Số lượng hồ sơ tối đa không bao gồm các điều khoản khác. Thứ tự ưu tiên để lựa chọn và xử lý sẽ được đổi mới

Chương Trình Dành Cho Doanh Nhân

Chính phủ Quebec sẽ nhận tối đa 500 hồ sơ để cấp thư chỉ định của tỉnh bang Quebec (Certificat de séléction du Québec) cho chương trình Doanh Nhân. Hồ sơ nhận sau khi đạt mức trần sẽ được trả lại cho người xin định cư.

* Chú ý: Số lượng hồ sơ tối đa không bao gồm các điều khoản khác. Thứ tự ưu tiên để lựa chọn và xử lý sẽ được đổi mới

Chương Trình Dành Cho Nhà Đầu Tư.

Chính phủ Quebec sẽ nhận tối đa 1750 hồ sơ để cấp thư chỉ định của tỉnh bang Quebec (Certificat de séléction du Québec) cho chương trình Nhà Đầu Tư, với tối đa 1200 hồ sơ từ mỗi nước từ ngày 19.1.2015 đến 20.3.2015.

* Chú ý: Số lượng hồ sơ tối đa không bao gồm các điều khoản khác. Thứ tự ưu tiên để lựa chọn và xử lý sẽ được đổi mới.

Source: immigration-quebec.gouv.qc.ca

Comments are closed.