Cập Nhật Chương Trình Đầu Tư Định Cư Quebec 2014

Theo thông tin từ Sở Nhập Cư và Văn Hóa Quebec, chương trình định cư Đầu tư Quebec sẽ không được mở lại vào ngày 1.4.2014, mà sẽ vào thời điểm xa hơn trong năm nay với những yêu cầu được giữ như cũ (Số lượng hồ sơ và Bốc thăm số hồ sơ), xem thêm về chương trình tại đây. Bên cạnh đó, những ứng viên nói tiếng Pháp vẫn có cơ hội nộp đơn theo chương trình này. Thông báo chính thức sẽ được ban hang vào ngày 26.3.2014 bởi bộ trưởng trên Gazette.

Nguồn: Chính phủ Quebec

Comments are closed.