Cập Nhập Các Chương Trình Định Cư Tỉnh Quebec Năm 2014

Chương trình Định cư Đầu tư Quebec

Theo thông tin từ Sở Nhập Cư và Văn Hóa Quebec (MICC), chương trình định cư Đầu tư Quebec sẽ không được mở lại vào ngày 1.4.2014, mà sẽ vào một thời điểm khác trong năm.

Cách thức của chương trình định cư đầu tư Quebec sẽ giống như năm trước (Số lượng hồ sơ và Bốc thăm hồ sơ). Bên cạnh đó, mức đầu tư vẫn giữ ở CAD800,000, bởi những thay đổi liên quan đến mức đầu tư đều phải thông qua sự chấp thuận của Chính phủ Liên bang, và phải cần ít nhất 12 tháng đế áp dụng những thay đổi, nếu có. Những ứng viên có khả năng tiếng Pháp vẫn được nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả sau ngày 31.3.2014.

MICC sẽ ra thông báo chính thức trên Gazette với đầy đủ chi tiết vào ngày 26.3.2014.

Số liệu:

Tỷ lệ chấp nhận hồ sơ của chương trình định cư đầu tư Quebec là 42% năm 2013, bao gồm 25% từ chối , và 32% bị bác bỏ (rút hồ sơ, giấy tờ giả, và bị từ chối vì không nộp hoặc thiếu giấy tờ trong bước cập nhật hồ sơ)

Từ tháng 8.2013 đến thời điểm hiện tại, chỉ 7 hồ sơ có bằng chứng nhận tiếng Pháp.

Chương trình Định cư Doanh nhân Quebec

Số lượng hồ sơ giới hạn là 500 bộ đã đạt vào ngày 28.2.2014.

Tất cả hồ sơ cần được nộp, phân tích và phỏng vấn tại Montreal. Tỷ lệ chấp thuận hồ sơ là 20 – 25%, đa phần vì thể hiện của người nộp đơn định cư tại buổi phỏng vấn. MICC có ấn tượng không tốt với những buổi phỏng vấn, vì người xin nhập cư trình bày dự án kinh doanh hoàn toàn khác với hồ sơ. Những dự án/ đầu tư có liên kết với người địa phương, như công ty địa phương, chính phủ địa phương hoặc đại lý phát triển kinh tế sẽ được đón chào hơn.

Nguồn: MICC

Comments are closed.