Saskatchewan Thông Báo Hạn Mức Mới Cho Chương Trình Định Cư 2014

Chương trình tỉnh bang chỉ định Saskatchewan (SINP) ra thông báo về hạn mức cho các hồ sơ định cư để nâng cao tính hiệu quả của chương trình. Chương trình sẽ chỉ nhận số lượng hồ sơ xin định cư ở mức quy định theo thông báo của từng năm. Hạn mức này sẽ có hiệu lực từ ngày 2.1.2014.

Phân loại

Hạn mức hồ sơ

Lao động lành nghề nước ngoài không có thư xác nhận lao động của công ty Saskatchewan

250

Lao động lành nghề nước ngoài có thư xác nhận lao động của công ty Saskatchewan

5,000

Người lao động có giấy phép làm việc và trong lĩnh vực y tế

1,000

Sinh viên tốt nghiệp tại Saskatchewan

400

Sinh viên tốt nghiệp ngoài tỉnh Saskatchewan

250

Người lao động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn

300

Tài xế xe tải hạng nặng

200

Doanh nhân

0*

Nông dân

25

Tổng cộng

7,425

*Chương trình định cư tỉnh bang chỉ định dành cho Doanh nhân đang trong quá trình xem xét. Hồ sơ xin định cư Saskatchewan theo chương trình Doanh nhân với những yêu cầu mới sẽ được nhận sau khi kết thúc quá trình phân tích trong năm 2014.

Các chương trình tỉnh bang chỉ định trên sẽ có hiệu lực đến ngày 31.12.2014.

Nguồn: saskimmigrationcanada.ca

Comments are closed.