Montreal là một trong những thành phố tốt nhất dành cho sinh viên

city-pic-montreal-1

Dựa trên bảng số liệu về 15 thành phố tốt nhất dành cho sinh viên từ tổ chức British QS, thành phố Montreal được xếp thứ 8 trên toàn thế giới. Thêm vào đó, thành phố này cũng xếp hạng thứ 2 cho khu vực Bắc Mỹ. Trên thực tế, thành phố Montreal có 2 đại học hang đầu tại Canada, đó là MC Grill – đứng thứ 2 tại canada và hạng 21 trên thế giới và đại học Montreal – đứng thứ 4 tại Canada.

Guy Breton, hiệu trưởng của đại học Montreal nhấn mạnh rằng bảng xếp hạng này đã cho thấy sức hút mang tầm vóc quốc tế của rất nhiều đại học tại thành phố Montreal. Bên cạnh đó, Montreal cũng cung cấp môi trường độc nhất, nền tảng trí tuệ và khoa học, đời sống nghệ thuật phong phú và cởi mở để thu hút không chỉ sinh viên bản xứ mà còn từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Ngun: Investissement Quebec.

Comments are closed.