Khoản đầu tư định cư theo diện Eb5 có thể lên tới 800,000 USD

yv

Ngày 5/6/2015, một dự luật đệ trình bởi Thượng viện đã được ban hành, yêu cầu cải tổ chương trình xin visa EB-5 diện đầu tư hiện có. Chính phủ Mỹ muốn làm mới và cập nhật chương trình EB-5 của họ. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là khoản đầu tư vào Vùng tạo việc làm trọng điểm (TEA) sẽ tăng từ 500,000 USD lên 800,000 USD, bắt đầu từ ngày 30/9/2015. Tuy nhiên, dự luật đề xuất này còn có một số thay đổi tích cực như:

  • Gia hạn thêm 5 năm cho mô hình công ty quản lý vùng (Regional Center Program)
  • Rút ngắn thời gian xét hồ sơ của đơn xin visa i-526 và visa i-829.
  • Nếu một dự án mẫu xin visa i-924 hoàn thành trước thời hạn, tất cả mọi nhà đầu tư trong dự án này sẽ được phép đầu tư theo luật cũ, dù cho luật mới đã được áp dụng.
  • Hồ sơ đầu tư vào khu vực TEA sẽ phải chứng minh đương đơn đáp ứng được tất cả các điều kiện theo diện EB-5 cuối năm tạm trú trong thời hạn 2 năm

Nguồn: USA EB5 News

Comments are closed.