Định Cư New Brunswick: Mở hay Không mở hoạt động kinh doanh?

“Sẽ như thế nào nếu tôi không thể thực hiện việc kinh doanh tại New Brunswick sau hai năm?”

Phần lớn người nhập cư theo diện Tỉnh Bang Chỉ Định New Brunswick băn khoăn về yêu cầu bắt buộc mở công ty sau hai năm đến Canada.

Trước tiên, khi người nhập cư đến New Brunswick, họ được yêu cầu ký Thỏa Thuận Đặt Cọc Giữa Tỉnh Bang New Brunswick và Người Nhập Cư, trong đó ghi rõ:

 • Hai bên đồng ý rằng New Brunswick có những yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể, và New Brunswick chịu trách nhiệm xác định những yêu cầu rõ ràng dành cho người nhập cư. Hai bên cũng nhất trí rằng những yêu cầu của tỉnh bang phải tương thích với Chính Sách Nhập Cư Quốc Gia (nêu bên dưới);
 • New Brunswick giữ trách nhiệm duy nhất và không chuyển nhượng trong việc đánh giá và chỉ định các ứng viên nhập cư, theo những xác định ban đầu của tỉnh bang, sẽ:

a)      Góp phần phát triển nền kinh tế vững mạnh cho tỉnh bang

b)      Có ý định chắc chắn về khả năng thành lập kinh tế tại tỉnh bang

Khả năng thành lập kinh tế  được hiểu là việc thành lập doanh nghiệp tại tỉnh bang của người nhập cư.

 • Những ứng viên có tiềm năng được tỉnh bang chỉ định dựa trên lợi ích mà ứng viên mang lại cho nền kinh tế New Brunswick, bao gồm việc tăng trưởng lâu dài cho khu vực và cộng đồng.
 • Sau khi nhận được Giấy Chứng Nhận Chỉ Định từ New Brunswick (Certificate of Nomination), Chính phủ Liên bang  Canada sẽ:

a)      Xem xét quyết định cuối cùng về việc cấp giấy chứng nhận;

b)      Quyết định về việc chấp nhận người nhập cư và những người phụ thuộc (vợ/chồng, con cái…) sau khi xem xét những yêu cầu pháp lý liên quan đến sức khỏe, tiền án, tiền sự;

c)      Cấp visa thường trú dân cho người nhập cư và những người phụ thuộc, khi học đáp ứng được các yêu cầu pháp lý của Luật Di Trú và các quy định nằm trong phụ lục này.

Ở cấp độ Liên Bang, Bộ Quốc Tịch và Nhập Cư (CIC) chịu trách nhiệm đưa ra quy định cuối cùng về việc cấp Chứng Nhận Chỉ Định cho người nhập cư, không phải là tỉnh New Brunswick.

 • Chính phủ Canada sẽ xem  giấy Chứng Nhận Chỉ Định cấp bởi tỉnh New Brunswick như là sự quyết định rằng việc chấp nhận người nhập cư mang lại lợi ích kinh tế cho New Brunswick và rằng New Brunswick đã thực hiện tất cả những sự kiểm tra cần thiết để đảm bảo rằng người nhập cư có đủ khả năng và ý định thành lập kinh tế tại New Brunswick.
 • Dựa trên việc áp dụng và quản lý các chính sách bảo mật cá nhân, Chính phủ Liên bang  và New Brunswick đã thỏa thuận về việc cùng nhau quản lý thông tin về những ứng viên và người nhập cư nhằm nâng cao hiệu quả tuyển chọn và duy trì nguồn nhập cư. Điều đó đồng nghĩa với việc theo dõi chặt chẽ người nhập cư New Brunswick trong thời hạn ba năm kể từ khi họ đến tỉnh bang nhằm đánh giá hiệu quả của việc lựa chọn và hoạt động duy trì người nhập cư của tỉnh bang. Dựa trên những hoạt động kiểm soát nghiêm ngặt của Liên Bang và New Brunswick, Liên bang sẽ phát hiện được những người nhập cư không bắt đầu hoạt động kinh doanh và sẽ đưa ra các quyết định tùy theo từng trường hợp.

Dựa theo thông tin của bản thỏa thuận, việc không mở công ty sau hai năm đến New Brunswick là vô cùng nguy hiểm. Như đã được nêu trong Chính Sách Nhập Cư New Brunswick, người nhập cư không có hoạt động kinh doanh sau hai năm đến tỉnh bang, có thể làm đơn xin gia hạn việc mở công ty và gửi lên các công chứng viên của tỉnh New Brunswick. Sau đó, đơn gia hạn sẽ được chuyển lên Chính phủ Liên bang . Liên bang sẽ căn cứ vào những hoạt động của người nhập cư trong hai năm và so sánh với Chính Sách Nhập Cư Quốc Gia và Chính Sách Nhập Cư New Brunswick để đưa ra quyết định cuối cùng về việc thu hồi visa thường trú dân của người nhập cư. Trong khi chờ quyết định cuối cùng về PR visa của người nhập cư được Liên bang thông qua, Chính quyền New Brunswick sẽ tạm giữ số tiền đặt cọc là $75,000. Nếu visa thường trú của người nhập cư không bị thu hồi, chính quyền New Brunswick sẽ giữ lại số tiền đặt cọc. Nếu visa thường trú của người nhập cư bị thu hồi, chính quyền tỉnh bang sẽ hoàn lại tiền đặt cọc cho người nhập cư.

Chính sách về nhập cư được quy định như sau:

Chính Sách Nhập Cư Quốc Gia

Sect 6 art 70(1)

 • Người nước ngoài đến Canada để trở thành thường trú dân Canada.
 • Người nước ngoài đáp ứng cá tiêu chí tuyển chọn và các yêu cầu.

Những yêu cầu được tìm thấy từ Quy Định Bảo Vệ Người Nhập Cư và Người Tị Nạn – SOR /2002/227; thông qua ngày 17,11, 2011:

Art (98)

 • Doanh nhân phải sở hữu vốn điều lệ bằng hoặc lớn hơn 33.3% (ngoài trừ 25% ở Quebec)
 • Doanh nhân phải hoạt động tích cực để duy trì hoạt động liên tục của doanh nghiệp ở Canada. Doanh nhân phải đạt được yêu cầu của tỉnh bang trong khoảng thời gian ít nhất là một năm.

Chính Sách Nhập Cư Quốc Gia cũng đề cập đến Thỏa thuận giữa tỉnh bang và người nhập cư, nếu có (trong trường hợp này là Thỏa Thuận Đặt Cọc giữa tỉnh bang New Brunswick và người nhập cư). Thông thường, thỏa thuận giữa tỉnh bang với người nhập cư sẽ đề cập chi tiết hơn về nhiệm vụ của hai bên. Do đó, Chính phủ Liên Bang sẽ dựa vào thỏa thuận này để đưa ra quyết định.

Chính Sách Nhập Cư New Brunswick

Trong bước 8 của chính sách nhập cư New Brunswick:

“Thành lập doanh nghiệp và hoàn tất việc đầu tư theo yêu cầu đã được đề cập trong Thoả Thuận Đặt Cọc. Cho đến khi doanh nghiệp của người nhập cư được thành lập, người nhập cư phải nộp báo cáo về tình trạng doanh nghiệp một năm hai lần.”

Thỏa thuận đặt cọc giữa tỉnh bang và người nhập cư  đã đề ra các điều khoản để thực hiện việc đầu tư vào doanh nghiệp ở New Brunswick.

Những điều kiện của chương trình Khởi Nghiệp New Brunswick

Người nhập cư được yêu cầu thành lập doanh nghiệp trong vòng hai năm kể từ ngày đến Canada.

 • Người nhập cư đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Người nhập cư đưa ra được bằng chứng về việc đầu tư vào doanh nghiệp ít nhất $125,000 CAD;
 • Người nhập cư phải tham gia vào hoạt động thường nhật của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp hoạt động trong vòng một năm.

Những điều khoản từ luật Nhập Cư Canada cho thấy nếu người nhập cư theo chương trình của tỉnh bang New Brunswick không thành lập công ty sẽ chỉ mất $75,000 tiền đặt cọc là hoàn toàn sai sự thật.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn hãy thật tỉnh táo khi chọn nhà tư vấn định cư đáng tin cậy và báo cáo những hành vi vi phạm lên cơ quan có thẩm quyền ở Canada. Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về Luật định cư Canada.

Làm sao để tôi báo cáo những sai phạm hoặc lừa đảo qua e-mail hay mạng Internet?

Tại Canada, bạn có thể báo những sai phạm hoặc hành vi lừa đảo bằng cách liên hệ với Trung Tâm Chống Lừa Đảo Canada
 
Toll-free: 1-888-495-8501                             Overseas and local: 1-705-495-8501
Toll-free fax: 1-888-654-9426
E-mail: info@antifraudcentre.ca

Comments are closed.