Chương Trình Mới Dành Cho Người Nhập Cư Sẽ Được Công Bố Vào Tháng 1,2015.

canadian-flag

Ngày 16, tháng 12, năm 2014 – Vancouver, Chris Alexander, Bộ trưởng Bộ Di Trú và Định Cư Canada, Ông đã thông báo rằng Canada sẽ có một chương trình mới với tên gọi là Chương Trình Dành Cho Những Nhà Đầu Tư Táo Bạo vào tháng 1, 2015 để thu hút các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và có thể đầu tư vào nền kinh tế Canada, khuyến khích sáng tạo, sự phát triển kinh tế và tạo ra thị trường việc làm.

Chương trình sẽ là một phần trong kế hoạch chuyển đổi hệ thống cảu chính phủ Canada,nhằm tạo ra một hệ thống mới linh hoạt hơn.

Các ứng cử viên cần phải chứng minh tài sản có ít nhất là CAD 10,000,000 thông qua các hoạt động kinh doanh hoặc tiền lương tại các vị trí như chủ doanh nghiệp và quản lý cấp cao tại công ty tư nhân, công ty nhà nước hoặc tổ chức phi chính phủ. Sau đó, người tham gia cần cho chính phủ Canada vay số tiền là CAD 2,000,000 trong vòng 15 năm.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên phải đáp ứng những tiêu chí của chương trình như trình độ tiếng Anh và học vấn thông qua việc điều hành doanh nghiệp và kinh nghiệm quản lý. Chính phủ Canada muốn chọn những người nhập cư có sức ảnh hưởng đến kinh tế Canada.

Chương trình mới sẽ được công bố vào cuối tháng 1, 2015 và sẽ cung cấp một con đường để trở thành công dân chính thức cho gần 50 nhà đầu tư và gia đình của họ. Chương trình sẽ bổ sung cho Kế Hoạch Hành Động Kinh Tế năm 2014 và đảm bảo về việc những công dân mới sẽ đem lại những lợi ích cho kinh tế Canada.

Ngun: CIC  

 

Comments are closed.