Chương Trình Đầu Tư Tỉnh Bang Quebec sẽ mở lại vào 8-9-2014

Parliament_of_Quebec

Theo thông báo của Bộ Di Trú Québec (The Ministry of ImmigrationDiversity and Inclusion), chương trình dành cho Nhà Đầu Tư Quebec sẽ mở lại vào ngày 8, tháng 9, 2014.

Chính phủ Quebec sẽ nhận tối đa 1750 hồ sơ để cấp thư chỉ định của tỉnh bang Quebec (Certificat de séléction du Québec) cho Nhà Đầu Tư, với tối đa 1200 hồ sơ từ mỗi quốc gia từ ngày 8 đến 19 tháng 9, 2014. Nếu sau giai đoạn mà chính phủ Quebec vẫn chưa nhận đủ số lượng hồ sơ tối đa quy định, người xin nhập cư có thể tiếp tục nộp vào từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 12, 2014.

Hồ sơ sẽ được gán số và lựa chọn ngẫu nhiên cho đến khi đủ 1750 thì dừng lại. Các hồ sơ nhận khác không nằm trong số lượng này sẽ được trả lại cho người xin định cư.

Số lượng hồ sơ tối đã sẽ không áp dụng cho các trường hợp bạn có trình độ Pháp ngữ mức trung cao cấp, được kiểm định bởi bài kiểm tra theo quy định.

Yêu cầu khi nộp hồ sơ:

  • Hồ sơ sẽ bắt đầu được nhận từ ngày 8 đến 19 tháng 9, 2014 dành cho những người không có trình độ Pháp ngữ mức trung cao cấp.
  • Sau giai đoạn này, nếu số lượng hồ sơ nhận được dưới mức tối đa theo quy định, người nộp đơn có thể nộp hồ sơ từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 12, 2014.
  • Khi có trình độ Pháp ngữ mức trung cao cấp, bạn có thể nộp đơn đến hết ngày 31 tháng 3, 2015.
  • Chỉ có thể nộp 1 bộ hồ sơ.

Chú ý: Chỉ có con dấu của chính phủ trên hồ sơ mới là bằng chứng cho ngày nhận được hồ sơ của bạn.

Các điều kiện để tham gia chương trình:

  • Có tài sản ròng tối thiểu 1, 6 triệu đô la Canada mà bạn, vợ/ chồng của bạn hoặc đối tác theo luật pháp của bạn đã kiếm được một cách hợp pháp. Những khoản hiến tặng như tài sản thừa kế nhận được 6 tháng trước khi bạn nộp đơn xin nhập cư Canada sẽ không được xem xét.
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong vòng 5 năm trước khi nộp hồ sơ (không bao gồm thời gian thực tập, được huấn luyện hoặc làm việc theo yêu cầu của một bằng cấp).
  • Sinh sống tại Canada và đầu tư 800.000 đô la Canada vào một tổ chức tài chính trung gian theo luật định.

Đây là một khoản cho vay được bảo đảm và chính phủ Canada sẽ hoàn trả vốn đầu tư cho bạn mà không trả lãi sau 5 năm. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng bạn có làm việc với một tổ chức tài chính trung gian chẳng hạn ngân hàng để yêu cầu ngân hàng tài trợ khoản tiền đầu tư này dưới tên bạn và bạn sẽ trả cho ngân hàng một khoản phí không hoàn lại. Những mối quan hệ kinh doanh giữa YVAR International với các ngân hàng được ủy quyền theo luật sẽ giúp bạn tìm được các mức phí thấp nhất có thể có.

Đây là Cơ Hội Cuối Cùng để định cư tại đất nước Canada theo diện Nhà Đầu Tư. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số +84.938.264.274 hoặc nhấp vào đây để được tư vấn bởi ông Yurick Vandal, thành viên chính thức của Hội Đồng Tư Vấn Nhập Cư Canada – ICCRC.

 

Comments are closed.