Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà Và Cha Mẹ Sẽ Mở Lại Từ 2–1–2015.

s2

Ngày 19, tháng 12, năm 2014 – Ottawa, Bộ trưởng Bộ Di Trú và Định Cư Canada, Ông Chris Alexander đã thông báo rằng chương trình bảo lãnh dành cho ông bà và cha mẹ (PGP) sẽ được mở lại vào ngày 2, tháng 1, năm 2015.

Vì sự thành công của chương trình mà Canada đã chào đón hơn 70,000 ông bà và cha mẹ đến từ khắp nơi trên thế giới từ năm 2012. Con số trên đồng thời thể hiện số lượng hồ sơ cao nhất dành cho người thân trong suốt hai thập kỷ vừa qua. Thêm vào đó, số lượng hồ sơ tồn đọng cũng được giải quyết hơn 54% do áp dụng Kế Hoạch Hành Động dành cho chương trình bảo lãnh thân nhân đến từ chính phủ Canada.

Nếu ông bà và cha mẹ muốn thăm gia đình đang sinh sống và làm việc tại Canada, họ có thể tham gia chương trình Super Visa dành cho ông bà và cha mẹ. Đây sẽ là một sự lựa chọn linh động cho họ. Ngày này, hơn 45,000 Super Visa đã được ban hành và chiếm khoảng 80% trên tổng hồ sơ.

Thông Tin Nhanh:

  • Nhiều quốc gia như Mỹ, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand ban hành rất nhiều yêu cầu hà khắc dành cho diện bảo lãnh cha mẹ và trong một vài trường hợp mới chấp nhận cho bảo lãnh ông bà.
  • Any PGP applications received before January 2, 2015 will not be accept. Detailed information are available on Citizenship and Immigration Canada’s (CIC) website.
  • Tất cả hồ sơ được nộp trước ngày 2, tháng 1, năm 2015 đều không được chấp nhậ Các thông tin chi tiết có trên trang chủ của Bộ Di Trú và Định Cư Canada
  • 5,000 bộ hồ sơ sẽ được chấp thuận vào năm 2015.
  • Một trong nhng mục tiêu hin nay ca CIC là hơn 1,000 Super Visa s được cấp mi tháng.

Ngun: CIC

Comments are closed.