Chuẩn bị cho hệ thống Express Entry

banner-canada

  • Thời gian xử lý hồ sơ sẽ giảm xuống khoảng 6 tháng hoặc ít hơn.

1 – 12- 2014 – Ottawa, Bộ trưởng Bộ Di Trú và Định Cư Canada, Ông Chris Alexander đã xác nhận rằng hệ thống Express Entry sẽ được đưa vào hoạt động từ 1-1-2015. Đây là hệ thống linh động và đáp ứng được các nhu cầu cho nền kinh tế và những người làm chủ doanh nghiệp. Các ứng cử viên tiềm năng có thể tạo hồ sơ cá nhân của họ trong cùng ngày và “Thư mời nộp hồ sơ” sẽ được gửi đến trong vài tuần tiếp theo.

Hệ thống Express Entry sẽ dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm của những ứng cử viên và giúp chọn ra người phù hợp nhất. Những người nhập cư với giấy mời làm việc hoặc được đề cử bởi tỉnh bang/ vùng lãnh thổ sẽ được chọn trước. Thông tin chi tiết sẽ được phát hành trên Canada Gazette để giải thích quy chế xếp hạng và lựa chọn giữa những ứng cử viên dựa trên khảo sát về các yếu tố tạo ra thành công cho kinh tế Canada. Trong bản khảo sát, đề ra một số tiêu chí sẽ chắc chắn là những người mới có thể đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế của Canada và hội nhập nhanh hơn vào xã hội mới.

Thông tin bổ sung đã được đăng tải trên trang CIC để giúp cho những người chủ và nhập cư tiềm năng hiểu thêm về hệ thống mới, và đồng thời cũng giới thiệu Canada như một điểm đến lý tưởng với nền kinh tế mạnh, mức thuế thấp, và các cơ hội việc làm.

Thông tin nhanh:

  • Hệ thống Express Entry dành cho 4 chương trình: Lao Động Lành Nghề Liên Bang, lao Động Trao Đổi Liên Bang, Kinh Nghiệm Canada và một phần chương trình của các tỉnh bang.
  • Hệ thống Express Entry sẽ được công bố vào lúc 12 giờ trưa – 1-1-2015. Lượt bốc thăm cho “Thư mời nộp hồ sơ” sẽ được gửi đi vào tuần cuối cùng của tháng 1.
  • Những ứng cử viên được chọn cần phải  hoàn tất hồ sơ nhập cư, bao gồm kiểm tra sức khỏe và lý lịch tư pháp. Hồ sơ được chọn sẽ được xử lý trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn.
  • Canada is one of the most multicultural countries all over the world, and bring many benefits for immigrants, such as friendly environment, world-class universities, business and job opportunities.
  • Canada là một trong những quốc gia đa văn hóa nhất trên thế giới, và mang lại nhiều lợi ích cho người nhập cư, như môi trường thân thiện, các trường đại học đẳng cấp thế giới, kinh doanh và cơ hội việc làm.

Nguồn: CIC

Comments are closed.