Canada sẽ thu hút gần 285,000 người nhập cư vào năm 2015

Work-and-Study-canada

31-10-2014 – Ottawa – Bộ trưởng Bộ Di Trú và Định Cư Canada, Ông Chris Alexander đã thông báo rằng kế hoạch dành cho di cư của chính phủ Canada hàng năm đã đạt được mức cao nhất về việc chấp nhận người nhập cư trong những năm gần đây.  Thêm vào đó, năm 2015, chính phủ Canada chuẩn bị chào đón gần 285,000 thường trú dân, tăng hơn 19000 chấp nhận nhập cư so với năm trước.

Trong quá trình phát triển kế hoạch nhập cư, chính phủ Canada chú trọng rất nhiều yếu tố như là: nhu cầu kinh tế của Canada, đoàn tụ gia đình và các mục tiêu nhân đạo. Năm 2015, 65% của việc chấp nhận người nhập cư là dựa trên điều kiện kinh tế và 35% còn lại bao gồm các diện bảo lãnh gia đình, người tị nạn và theo các chương trình nhân đạo.

Infographics_Header_Oct23-2014

Dự tính mức độ tăng cho người nhập cư vào năm 2015

  • 64.9% người nhập cư theo diện kinh tế ( Lao Động Lành Nghề Liên Bang, Lao Động Trao Đổi Liên Bang)
  • 24.4% người nhập cư theo diện gia đình.
  • 10.7% người nhập cư theo các chương trình nhân đạo khác.

Theo CIC, trong năm tới, sự gia tăng của số lượng người nhập cư sẽ chứng minh cam kết của chính phủ về việc giảm bớt thời gian xử lý hồ sơ và giải quyết các hồ sơ xin nhập cư còn tồn đọng.

Thêm vào đó, sư gia tăng trong việc chấp thuận hồ sơ xin nhập cư đồng thời tạo ra nhiều chỗ trống cho các hồ sơ mới sẽ được nhận thông qua hệ thống Express Entry – được phát hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. Đây là hệ thống linh động và đáp ứng được các nhu cầu cho nền kinh tế và những người làm chủ doanh nghiệp.

Thông tin nhanh:

  • Trong quá trình phát triển kế hoạch dành cho người nhập cư, Bộ Quốc tịch và Nhập Cư (CIC) tham khảo ý kiến từ các bộ ngành trực thuộc, tỉnh bang và vùng lãnh thổ để đề ra số lượng thường trú dân cho năm tiếp theo.
  • Việc chấp nhận những người nhập cư được trình bày bởi Hiệp hội người nhập cư và bảo vệ người tị nạn và đồng thời được sắp xếp lựa chọn bình đẳng giữa các yêu cầu như kinh tế, gia đình và người được bảo vệ.
  • Kế hoạch năm 2015 sẽ trở thành kế hoạch chấp nhận người định cư lớn nhất trong lịch sử Canada.
  • Việc chấp nhận người nhập cư theo diện Kinh Nghiệm Canada vào năm 2015 cũng được thông qua.

Nguồn: CIC

 

Comments are closed.