Chọn Nhà Tư Vấn Tin Cậy

Bạn đang băn khoăn trong việc chọn nhà tư vấn định cư?

YVAR Internation gửi đến bạn những lời khuyên để chọn nhà tư vấn định cư tin cậy:

  1. Tìm đến những đề xuất từ bạn bè hoặc người thân. Những người bạn có thể tin tưởng. Hãy nắm lấy cơ hội gặp gỡ nhiều nhà tư vấn trước khi ra quyết định
  2. Hãy hỏi nhà tư vấn về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tư vấn. Nhà tư vấn có thẩm quyền phải là:
    Luật sư thuộc đoàn luật sư tại các vùng hoặc tỉnh của Canada. Để kiểm tra xem một luật sư có thuộc Đoàn luật sư Quebec chẳng hạn, bạn có thể kiểm tra bằng tên và số đăng ký của họ tại:http://www.barreau.qc.ca
    Công chứng viên tại phòng công chứng tỉnh Quebec với trang web: http://www.cdnq.org/en/, và
    Những nhà tư vấn nhập cư là thành viên chính thức của Hội đồng tư vấn nhập cư Canada Immigration Consultants of Canada Regulatory Councils (ICCRC). Để kiểm tra xem một nhà tư vấn có là thành viên của ICCRC hay không, bạn có thể kiểm tra thông tin của họ tại: www.iccrc-crcic.ca .
  3. Tham khảo những dịch vụ định cư được cung cấp bởi nhà tư vấn và phí dịch vụ. Bạn nên cảnh giác nếu nhà tư vấn từ chối trả lời câu hỏi của bạn.
  4. Để ý đến những điều hoa mỹ

Nguồn: CIC