Định Cư Kinh Doanh tại Canada

Quí vị có phải là một nhà kinh doanh muốn sinh sống tại Canada hay không? Các chương trình định cư Canada dành cho nhà đầu tư và doanh nhân có thể phù hợp với quí vị.

Chương Trình Định Cư Kinh Doanh tìm kiếm cách thu hút những nhà kinh doanh có kinh nghiệm đến Canada, những người sẽ hỗ trợ sự phát triển của một nền kinh tế Canada mạnh và phồn thịnh.

YVAR International cung cấp các dịch vụ cho hai chương trình định cư sau thuộc thể loại này:

Chương Trình dành cho Nhà Đầu Tư

» Quí vị có tài sản ròng ít nhất 1,6 triệu đô la Canada?
» Quí vị có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý?
» Quí vị muốn sinh sống tại Canada và đầu tư 800.000 đô la Canada?

Chương Trình dành cho Nhà Đầu Tư có thể phù hợp với quí vị.

Chương Trình dành cho Doanh Nhân

» Quí vị có tài sản ròng ít nhất 300.000 đô la Canada?
» Quí vị có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý?
» Quí vị muốn sinh sống tại Canada và mở hoặc mua lại một công việc kinh doanh?

Chương Trình dành cho Doanh Nhân có thể phù hợp với quí vị