Chương Trình Dành Cho Nhà Đầu Tư Canada

Bạn có tài sản ròng ít nhất 2 triệu đô la Canada?
Bạn có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý?
Bạn muốn sinh sống tại Canada và đầu tư 1.200.000 đô la Canada?

Chương Trình dành cho Nhà Đầu Tư có thể phù hợp với bạn.

Có hai chương trình định cư dành cho nhà đầu tư tại Canada; chương trình của chính phủ liên bang và chương trình của tỉnh Quebec. Cả hai chương trình đều dẫn đến việc được cư trú lâu dài và có những tiêu chí tương tự.

Bạn được yêu cầu:

  • Có tài sản ròng tối thiểu 2 triệu đô la Canada mà bạn, vợ/ chồng của bạn hoặc đối tác theo luật pháp của bạn đã kiếm được một cách hợp phápNhìn chung, tài sản của bạn bao gồm tài khoản ngân hàng, các danh mục chứng khoán, bất động sản, giá trị công ty v.v… Những khoản hiến tặng nhận được 6 tháng trước khi bạn nộp đơn xin nhập cư Canada sẽ không được xem xét.
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý toàn thời gian (hoạch định, quản lý và kiểm soát các nguồn tài chính và nhân sự hoặc vật liệu dưới quyền của quí vị; kinh nghiệm không bao gồm kinh nghiệm đạt được trong khi thực tập, đào tạo hoặc các quá trình chuyên môn theo yêu cầu của một bằng cấp) trong ít nhất hai năm trong năm năm trước khi nộp đơn.(Có kinh nghiệm quản lý trong một doanh nghiệp nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp hợp pháp hoặc trong một doanh nghiệp chuyên môn hợp pháp trong đó các nhân viên, trừ nhà đầu tư, chiếm ít nhất tương đương 2 công việc toàn thời gian hoặc cho một công ty quốc tế hoặc một chính phủ hoặc một trong những phòng ban hoặc cơ quan chính phủ)
  • Sinh sống tại Canada và đầu tư 1.200.000 đô la Canada vào một tổ chức tài chính trung gian theo luật định.Đây là một khoản cho vay được bảo đảm và chính phủ Canada sẽ hoàn trả vốn đầu tư cho bạn mà không trả lãi sau 5 năm. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng bạn có thể chọn tài trợ cho một tổ chức tài chính dưới tên của bạn và tính một khoản phí không hoàn lại. Những mối quan hệ kinh doanh giữa YVAR International với ngân hàng được ủy quyền hợp lệ sẽ giúp bạn tìm được các mức phí thấp nhất có thể có.

*Cập nhật: Chương trình đầu tư Quebec sẽ mở lại vào cuối tháng 08, 2018.

Để xem bạn có đủ điều kiện tham gia Chương Trình Định Cư Canada dành cho Nhà Đầu Tư hay không, hãy điền vào mẫu đánh giá miễn phí này.