Chương Trình Đầu Tư Quebec sẽ mở lại vào 31-08-2015

Theo thông báo của Bộ Di Trú Québec (The Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion), chương trình dành cho Nhà Đầu Tư Quebec sẽ mở lại vào ngày 31, tháng 08, 2015. Chính phủ Quebec sẽ nhận tối đa 1750 hồ sơ để cấp thư … Continue reading

Chương trình Doanh Nhân Quebec vẫn mở cửa! Chỉ còn 134 chỗ!

Gần đây, YVAR International đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ khách hàng liên quan đến Chương trình định cư Doanh Nhân Quebec. Hiện tại, đang có một thông tin sai được lan truyền trong thị trường định cư … Continue reading