Chương Trình Dành Cho Lao Động Lành Nghề

YVAR International hỗ trợ các ứng viên xin định cư theo Chương Trình dành cho Lao Động Lành Nghề.

Chương trình định cư Lao Động Lành Nghề Liên Bang

Để tham gia chương trình này, bạn phải thỏa mãn được hai yêu cầu quan trọng sau:

  • Mỗi năm, chính phủ Liên Bang Canada sẽ thông báo danh sách các nghề dành cho chương trình định cư Lao Động Lành Nghề. Xem danh sách các nghề năm 2013. Nghề của bạn phải nằm trong danh sách nghề.
  • Một năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 10 năm trở lại.

Thang điểm đánh giá

Nếu bạn có thể đạt được hai điều kiện trên, hồ sơ xin định cư sẽ được đánh giá dựa trên thang điểm như sau:

Yêu cầu

Thang điểm

Học vấn

Tối đa 25 điểm

Kỹ năng Anh văn hoặc/và Pháp văn

Tối đa 24 điểm

Kinh nghiệm làm việc

Tối đa 21 điểm

Tuổi

Tối đa 10 điểm

Công việc tại Canada*

Tối đa 10 điểm

Khả năng thích nghi

Tối đa 10 điểm

Tổng cộng

Tối đa 100 điểm

 

*Công việc tại Canada đòi hỏi bạn phải có đơn chứng nhận của Ủy Ban Lao Động Canada (Human Resources and Skills Development Canada – HRSDC). Trên thực tế, công ty Canada phải chứng minh không có nguồn lao động phù hợp cho vị trí hiện tại tại công ty mình với Bộ Quốc Tịch và Nhập Cư (CIC) và xin đơn chứng nhận của Ủy Ban Lao Động cho người xin định cư. Xem chi tiết tại trang web CIC.

Bạn phải đạt ít nhất 67 điểm để có thể vượt qua thang điểm đánh giá trên.

Để biết nếu bạn đủ điều kiện để chương trình định cư cho lao động lành nghề, mời điền vào mẫu đơn đánh giá miễn phí của chúng tôi. YVAR International sẽ giúp bạn đánh giá miễn phí nếu nếu bạn đủ điều kiện cho Lao Động Lành Nghề của Liên Bang và chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên cho quá trình nộp đơn xin định cư.

Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (Educational Credential Assessment (ECA))

Người nộp đơn cho chương trình Lao động Lành nghề Liên bang cần phải bắt đầu quy trình xin cấp Đáng giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) trước ngày 4 tháng 5 nếu hồ sơ xin định cư có bao gồm các chứng chỉ từ nước ngoài.

Quy trình xin cấp ECA sẽ giúp chính phủ Canada xác định mứ độ tương giữa chứng chỉ nước ngoài với chứng chỉ cấp từ Canada.

Vào ngày 17 tháng 4, 2013, bốn tổ chức được chọn để cấp bản báo cáo ECA cho người nộp đơn chương trình Lao động Lành nghề Liên bang:

Những bản báo cáo ECA được cấp từ các tổ chức trên sẽ có thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp cho mục đích xin định cư.

*Cập nhập ngày 7 tháng 1, 2014 bởi CIC:

Tổng cộng số lượng hồ sơ nhận 3,371 trên 5,000 bộ

Số lượng hồ sơ định cư lành nghề CIC đã nhận cho từng nghề:

Nghề Dành Cho Chương Trình Lao Động Lành Nghề

Số Lượng Hồ Sơ Hoàn Thành

0211   Quản lý kỹ thuật 300 (Cap Reached)
1112   Nhà phân tích tài chính và đầu tư 300 (Cap Reached)
2113   Kỹ sư địa chất và hải dương học 54
2131   Kỹ sư xây dựng 300 (Cap Reached)
2132   Kỹ sư cơ khí 300 (Cap Reached)
2134   Kỹ sư hóa học 181
2143   Kỹ sư khai thác mỏ 9
2145   Kỹ sư địa chất 4
2144   Kỹ sư dầu khí 85
2146   Kỹ sư không gian vũ trụ 24
2147   Kỹ sư máy tính (trừ kỹ sư phần mềm/thiết kế đồ họa) 300 (Cap Reached)
2154   Nhà khảo sát đất 20
2174   Lập trình viên và nhà phát triển truyền thông tương tác 300 (Cap Reached)
2243   Kỹ thuật viên bảo dưỡng dụng cụ công nghiệp 94
2263   Thanh tra y tế công cộng về an toàn và sức khỏe lao động 234
3141   Chuyên viên thính học và ngôn ngữ học 16
3142   Chuyên viên vật lý trị liệu 300 (Cap Reached)
3143   Chuyên viên trị liệu hoạt động 47
3211   Kỹ sư phòng thí nghiệm y tế 300 (Cap Reached)
3212   Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế và trợ lý nghiện cứu bệnh học 91
3214   Kỹ thuật viên hô hấp, truyền máu lâm sàng và kỹ thuật viên tim phổi 23
3215   Kỹ thuật viên bức xạ y tế 55
3216   Kỹ thuật viên siêu âm 37
3217   Kỹ thuật viên tim mạch và chẩn đoán điện sinh 28