CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ONTARIO DIỆN DOANH NHÂN

Vài điều về Ontario

 • Vị trí: Phía nam vịnh Hudson và phía bắc Mỹ
 • Dân só: 13.6 triệu
 • Thủ đô: Toronto
 • Thành phố lớn nhất: Toronto
 • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Anh
 • GDP: 695.705 billion CAD$ (2013)
 • Công nghiệp chủ đạo: Sản xuất, Dịch vụ Tài chính và Kinh doanh
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 7.3% (2013)

Chương Trình Định Cư Doanh nhân Tỉnh Ontario

Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, bạn cần phải chứng minh:

 • Tổng tài sản ròng từ $800,000 CAD đến $1,500,000 CAD – tùy thuộc vào khu vực mà doanh nghiệp của bạn sẽ thành lập.

 • Tài sản ròng mà bạn đang sở hữu là hợp pháp.

 • Có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực kinh doanh trong 5 năm vừa qua.

 • Kinh nghiệm kinh doanh này của bạn phải là chủ doanh nghiệp hay là quản lý cấp cao.

 • Nếu bạn vừa là quản lý cấp cao, vừa là chủ doanh nghiệp, bạn chỉ được chọn và dùng MỘT trong hai chức danh để ứng tuyển.

Bạn sẽ nộp hồ sơ cho chương trình và làm theo một trong 2 cách sau:

 • Lên một kế hoạch kinh doanh: nộp một dự án kinh doanh với mục đích tạo ra một doanh nghiệp tại Ontario. Bạn sẽ tự điều hành và tạo ra ít nhất 2 công việc toàn thời gian cho người và/hoặc thường trú nhân Canada.

 • Mua lại một doanh nghiệp tại Ontario: mua lại một doanh nghiệp đang hoạt động tại Ontario và tạo ra ít nhất 2 công việc toàn thời gian cho công dân và/hoặc thường trú nhân Canada.

 • Nếu doanh nghiệp của bạn sẽ tọa lạc trong khu vực GTA (Greater Toronto Area), mức đầu tư tối thiểu của bạn là $1,000,000 CAD.

 • Nếu doanh nghiệp của bạn sẽ tọa lạc ngoài khu vực GTA, mức đầu tư tối thiểu của bạn là $500,000 CAD.

Điền vào mẫu đơn đánh giá miễn phí để biết bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình định cư theo diện Doanh Nhân tỉnh Ontario