Chương Trình Định Cư Dành Cho Doanh Nhân

Bạn có tài sản ròng ít nhất 300.000 đô la Canada?
Bạn có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý?
Bạn muốn sinh sống tại Canada và mở hoặc mua lại công ty để kinh doanh?

Chương Trình Định Cư dành cho Doanh Nhân có thể phù hợp với bạn.

Chính phủ liên bang tại nhiều tỉnh ở Canada đưa ra một chương trình định cư dành cho Doanh Nhân. YVAR International tư vấn cho những người đăng ký xin định cư theo hồ sơ cũng như mong muốn của khách hàng.

Dựa vào hồ sơ cũng như nguyện vọng, bạn có thể chọn một trong các tỉnh sau:

Chương Trình Doanh Nhân
Quebec

Định cư Quebec

Chương Trình Chỉ Định Tỉnh British Columbia

Định cư British Columbia

Chương Trình Tỉnh Bang Chỉ Định Tỉnh New Brunswick

Định cư New Brunswick

Chương Trình Tỉnh Bang Chỉ Định Tỉnh Manitoba

Định cư Manitoba

Chương Trình Tỉnh Bang Khởi Nghiệp Saskatchewan

Định cư Saskatchewan

Chương Trình Kinh Doanh Tỉnh bang Ontario

Định cư Saskatchewan