Các chương trình định cư

Chương Trình Định Cư Canada dành cho Nhà Đầu Tư

Có hai chương trình định cư dành cho nhà đầu tư tại Canada; chương trình của chính phủ liên bang và chương trình của tỉnh Quebec. Cả hai chương trình đều giúp người xin định cư có cơ hội cư trú lâu dài tại Canada và có những tiêu chí tương tự.

» Bạn có tài sản ròng ít nhất 1,6 triệu đô la Canada?
» Bạn có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý?
» Bạn muốn sinh sống tại Canada và đầu tư 800.000 đô la Canada?

Chương Trình Định Cư dành cho Nhà Đầu Tư có thể phù hợp với bạn.

Tìm hiểu chương trình định cư dành cho nhà đầu tư tại Canada


Chương Trình Định Cư Canada dành cho Doanh Nhân

Chính phủ liên bang cũng như Chính phủ tại nhiều tỉnh tại Canada đưa ra các chương trình định cư dành cho Doanh Nhân. YVAR International tư vấn cho những người đăng ký xin định cư dựa trên hồ sơ cũng như mong muốn của người xin định cư.

Chương trình dành cho Doanh Nhân bao gồm các tiêu chí sau:

» Bạn có tài sản ròng ít nhất 300.000 đô la Canada?
» Bạn có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý?
» Bạn muốn sinh sống tại Canada và mở hoặc mua lại một công việc kinh doanh?

Chương Trình Định Cư dành cho Doanh Nhân có thể phù hợp với bạn.

Tìm hiểu chương trình định cư dành cho doanh nhân tại Canada

Để biết bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình định cư  Người Khởi Nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi.


Chương Trình Đầu Tư Định Cư Mỹ Visa EB-5

Dành cho nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội sinh sống và làm việc tại Mỹ, chương trình Đầu Tư Mỹ Visa EB-5 mang đến cơ hội nhận được thẻ xanh cho bạn và cả gia đình. Nếu bạn:

» Có ý định sinh sống tại Mỹ?

» Chứng minh mức tài sản US$500,000 có được hợp pháp?

Chương trình Đầu Tư Mỹ Visa EB-5 có thể phù hợp với bạn.

Tìm hiểu chương trình Đầu Tư Mỹ Visa EB-5